Zestawienie prac – malowanie dachu

004001 002 003 005

 

 

 

 

WYKONANE PRACE NA BUDYNKU KOŚCIOŁA

WYKONANE PRACE NA BUDYNKU KOŚCIOŁA
do dnia 19.10.2015
– dosztukowanie fragmentu zgnitej blachy poniżej krzyża w wieży głównej kościoła
– załatanie dziury w połaci dachowej wieży głównej kościoła
– czyszczenie mechaniczne z luźnej farby połaci dachowej wieży kościoła
– odtłuszczanie powierzchni dachowej wieży kościoła
– nałożenie 2 warstw farby antykorozyjnej na połaci dachowej wieży kościoła
– demontaż zgnitej rynny wraz z hakami z wieży głównej kościoła oraz rurą spustową PRACA DODATKOWA
– montaż miedzianej rynny wraz hakami oraz rurą spustową PRACA DODATKOWA
– malowanie gzymsu na biało pod rynną w wieży głównej kościoła PRACA DODATKOWA
– wymiana 6 sztuk okien wraz z parapetami w wieży głównej na wys. dzwonów PRACA DODATKOWA
– wypełnienie ubytków tynku w szpaletach okien na wysokości dzwonów PRACA DODATKOWA
– malowanie szpalet okien na biało na wysokości dzwonów PRACA DODATKOWA
– malowanie szpalety okna trójkątnego PRACA DODATKOWA
– mycie wysokociśnieniowe elewacji wieży kościoła oraz elewacji ścian od wejścia głównego PRACA DODATKOWA
– czyszczenie mechaniczne daszków z luźnej farby blachy trapezowej stykającej się z wieżą
– poprawa zamocowań wkrętów i częściowa wymiana na nowe na daszkach
– montaż śniegołapów na daszkach z blachy trapezowej PRACA DODATKOWA
– odtłuszczanie powierzchni daszków
– nałożenie 2 warstwy farby antykorozyjnej na daszkach stykających się z wieżą
– poprawa zamocowań okucia ogniomurów na połaci głównej dachu między blachą trapezową
– dociągnięcie wszystkich śrub mocujących blachę trapezową na połaci głównej, uzupełnienie
brakujących, (wraz z daszkami ok. 1700 sztuk)
– montaż śniegołapów na połaci głównej PRACA DODATKOWA
– czyszczenie mechaniczne z luźnej farby blachy trapezowej
– czyszczenie mechaniczne z luźnej farby blachy płaskiej na dachu z sygnaturką
– wymiana uszczelnień na dachu z blachy płaskiej
– poprawki blacharskie oraz uszczelnienia okuć poprzez nadstawki okuć wciętych w mur i osadzonych
na uszczelniaczu dekarskim
– odtłuszczenie powierzchni pod malowanie
Prace pozostałe do wykonania:
– wyczyszczenie i odtłuszczenie dachu nad zakrystią
– dokończenie gruntowania fragmentów zardzewiałych na dachu płaskim z sygnaturką
– wymiana rynny na dachu z blachy trapezowej PRACA DODATKOWA
– malowanie podbitki drewnianej na brązowo PRACA DODATKOWA
– malowanie gzymsów poniżej rynien wokół całego kościoła na biało PRACA DODATKOWA
– malowanie rynien i rur spustowych
Jeśli warunki pogodowe i temperaturowe pozwolą to będą prowadzone prace malarskie na połaciach dachowych. Połać z blachy trapezowej z której została spłukana farba zostanie ponownie wyczyszczo¬na, odtłuszczona i pomalowana na koszt wykonawcy. Połać, która nie została wypłukana przez deszcz zostanie ponownie pomalowana /nałożona 2 warstwa/ dopiero w okresie wiosennym. Jeśli po okresie zimowym na połaci pojawią się pęknięcia powłoki zostaną one usunięte i ponownie pomalowane na koszt wykonawcy.
Jeśli pogoda nie pozwoli bezpiecznie pomalować dachu przed zimą prace zostaną kontynuowane od wiosny 2016. Będą one wymagały przeczyszczenia i ponownego odtłuszczenia powierzchni dachu. W żadnym wypadku przeniesienie prac na wiosnę nie spowoduje wzrostu ceny.