Krąg Biblijny

Chrześcijanie
powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże
jest czytane w kościele podczas mszy św. Niemniej jednak ważne jest aby
osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można
wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia.

Obecnie spotkania są we ………………… Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Prowadzi je ks. ……………………….

http://biblia.deon.pl

http://biblista.pl