Wysokość opłat

ZAŁĄCZNIK 1 do regulaminu Cmentarza parafialnego w Targanicach

WYSOKOŚĆ OPŁAT CMENTARNYCH

od 01.04.2021

  Grób pojedynczy Grób podwójny Grób dziecięcy   Grób urnowy   Okres
Pokładne – grób ziemny, murowany 400 zł 800 zł 200 zł 200 zł 20 lat
Prolongata 400 zł 600 zł 200 zł 200 zł 20 lat
Opłata infrastrukturalna grób murowany 400 zł 600 zł 200 zł 200 zł 20 lat

Składka inwestycyjna

Składka inwestycyjna Ogłaszana w celu wykonania nowych inwestycji lub remontów na cmentarzu. Jej wysokość i termin ustalane są przez Radę Ekonomiczną w zależności od potrzeb