Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej

przez | Marzec 9, 2024

„Nie wiem po prostu, jak dziękować Bożej Opatrzności za to, że dane mi jest jeszcze raz nawiedzić to miejsce – Kalwaria Zebrzydowska, sanktuarium Matki Bożej – i Dróżki. Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardynał”. Tak rozpoczął swoje przemówienie Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy 7 VI 1979 r. spotkał się z wiernymi w Kalwarii w czasie swej I pielgrzymki do Ojczyzny.

Idąc śladami umiłowanego Ojca Świętego, przed zbliżającymi się rekolekcjami wielkopostnymi w parafii Nawiedzenia NMP w Targanicach, w sobotę 9 marca 2024 roku o godz. 8.00, wyjechaliśmy autokarem do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby tam dziękować i prosić Matkę Bożą o potrzebne łaski dla każdego z nas. Piękne i trafiające w nasze skruszone serca rozważania o męce Chrystusa, czytane przez Oazę młodzieżową pielgrzymki, ubogacane były tajemnicami bolesnymi różańca świętego. Wspólne fotografie uzupełniła pełne wzruszeń to wielkopostne spotkanie z Jezusem i Maryją na uświęconej ziemi kalwaryjskiej. Po Bożym błogosławieństwie udaliśmy się do Sanktuarium, aby tam poznać historię tego miejsca, oraz pomodlić się przed cudownym obrazem. Po wolnym czasie, udaliśmy się do pobliskiej Lanckorony. W tym malowniczym miejscu, także znajdują się kapliczki oraz piękny rynek. W drodze powrotnej dziękowaliśmy Panu Bogu za słoneczną pogodę, i prosiliśmy o dobre przeżycie rekolekcji dla wszystkich parafian.

Ks. Sebastian wraz z uczestnikami pielgrzymki