I Komunia Święta

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Komunia Święta będzie w dniu 17 maj 2015r.