Bierzmowanie


Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana.

Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego)

Miejscem właściwym do przygotowania i przyjęcia sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania).

Informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania A.D. 2016 oraz rodziców:

 • Bierzmowanie odbędzie się w sobotę 4 czerwca o g.17.00 w kościele parafialnym
  w Targanicach. Szafarzem sakramentu będzie ks. abp. Damian Zimoń.
 • 06 maja odbędzie się spotkanie formacyjne kandydatów. W programie: spowiedź, majówka, Msza i spotkanie z zaproszonym gościem.
 • Oczekując na Zesłanie Ducha Świętego chcemy jak pierwotny Kościół trwać na modlitwie w wieczerniku z Maryją. Będziemy się spotykali na nabożeństwach majowych, co tydzień we środę o g. 17.30.
 • We czwartek 12 maja przychodzimy na Drogę Światła z rodzicami. Nabożeństwo rozpoczniemy o g. 20.30 i szczególnie będziemy się modlili za wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania. Zabieramy ze sobą do kościoła świece.
 • Pierwsza próba asysty odbędzie we środę 1 czerwca po Mszy. Druga w piątek 3 czerwca (ze świadkami!).
 • W pierwszy piątek czerwca(03.06.) od g.16.00 spowiedź przed bierzmowaniem. Po Mszy próba liturgiczna ze świadkami.
 • Sobota 4 czerwca od g. 8.30 rano sprzątanie kościoła przed bierzmowaniem.
 • Świadek – wymagania takie jak na chrzestnego (najlepiej jeśli to będzie któryś z rodziców chrzestnych):

-Ukończone 16 lat,

– katolik, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą,

-wolny od kar kościelnych.

 • Kandydaci do bierzmowania, którzy przyjęli sakrament chrztu świętego poza parafią w Targanicach zobowiązani są dostarczyć świadectwo chrztu.
Podczas całego roku kandydaci
uczestniczą w niedzielnej Mszy św.; są włączeni w przygotowanie liturgii; praktykują częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, np: I piątki miesiąca; uczestniczą w świętach i uroczystościach kościelnych; uczestniczą w całorocznym życiu liturgicznym kościoła parafialnego; biorą udział w spotkaniach formacyjnych.