Rok 2021

Dziekan Stanisław Czernik pobłogosławił nowych lektorów

11 Grudnia pięćdziesięciu sześciu  lektorów z dekanatu Andrychowskiego pobłogosławił ksiądz dziekan Stanisław Czernik. Czterech lektorów pochodzi z naszej parafii: Grzegorz Bizoń, Krzysztof Ogórek, Hubert Walczak, Maksymilian Targosz  Spotkania odbywały się w parafii Św. Macieja. w Andrychowie. Zajęcia liturgiczne, teologiczno – biblijne, historyczne, życie wewnętrzne – przeprowadzili księża z naszego dekanatu. Jedno ze spotkań poprowadził znany aktor. Przedstawił najważniejsze zasady poprawnego czytania, podkreślając, że tu chodzi o słowo Boże.

 Więcej


Niedziela Powołań

Dwa razy w roku alumni i diakoni wyruszają do wybranych parafii, aby dzielić się tam świadectwem swojego powołania, wyrazić wdzięczność za wsparcie na drodze formacji oraz modlić się o nowe, święte powołania do służby w Kościele.

               Zaszczyt w tym roku przypadł parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Targanicach. W niedzielę 14 Listopada 2021 r.  Ksiądz diakon Tomasz i kleryk Jacek podzielili się swoim powołaniem. Spotkali się z grupami młodzieżowymi.
Następnie sprawowaliśmy uroczystą Mszę Świętą. Dziękujemy scholce parafialnej z Panem Łukaszem organistą. Oazie młodzieżowej, Służbie Liturgicznej, Pani katechetce Agacie za przygotowanie Liturgii. Rozpoczęliśmy także drogę synodalną w naszej parafii.

GALERIA

           Ks. Sebastian


Zapraszamy na stronę internetową cmentarza parafialnego w Targanicach.

Na stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszego cmentarza. Odnajdziecie bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizujecie ich groby na mapie cmentarza.
Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.


REGULAMINU CMENTARZA PARAFIALNEGO W TARGANICACH

Cmentarz jest świętym miejscem pochówku i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Więcej…

Regulaminu cmentarza – pobierz


ODPUST PARAFIALNY

W Niedzielę 6 czerwca, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową z okazji Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Słowo Boże głosił i Sumę odpustową odprawił ks. Piotr Liptak, proboszcz parafii Narodzenia Matki Bożej w Inwałdzie. Fotoreportaż.


UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – miała w tym roku wyjątkowy charakter, ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19, jednak cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w mszy świętej, a także w procesji, przy zachowaniu właściwych środków bezpieczeństwa. Dziękujemy Panu Bogu także za to, że nas zachował w zdrowiu i pozwolił przetrwać trudny czas epidemii i izolacji społecznej, który tak mocno  dotknął nas w wymiarze wspólnotowego przeżywania wiary, liturgii i życia sakramentalnego. Fotoreportaż


Mamy Nowych Ministrantów

Do grona ministrantów, po rocznym przygotowaniu zostało przyjętych dwóch chłopców. Wydarzenie to miało miejsce w niedzielę Trójcy Przenajświętszej podczas Mszy Świętej
 o godz. 11:00. Nowi ministranci zostali włączeni do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii przez ks. Proboszcza Dariusza Mależynę. Obrzęd przyjęcia ministrantów rozpoczął się od przedstawienia kandydatów.  Przed odmówieniem błogosławieństwa ksiądz Proboszcz odbył dialog z kandydatami. Pytał ich: czy chcą być ministrantami, czy są świadomi obowiązków, jakie nakłada służba liturgiczna.
Po modlitwie nowi ministranci ubrali w pełni szatę liturgiczną. Fotoreportaż

Nowi ministranci:

  1. Jan Kudłacik
  2. Jan Rożek