Rok 2020

MAMY NOWEGO MINISTRANTA I NOWYCH LEKTORÓW

W  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy Świętej o godzinie 11:00. Kandydat na ministranta Adam Kierczak,  po rocznym przygotowaniu został pobłogosławiony i dołączony do posługi ministranta. Natomiast  pięciu naszych ministrantów przyjęło błogosławieństwo do pełnienia posługi lektora. Są to: Tymoteusz Bizoń, Konrad Osowski, Szymon Socha, Karol Wocial, Wojciech Wojewodzic,  Eucharystii przewodniczył Ks. Proboszcz Dariusz Mależyna, który gorąco wszystkim chłopcom gratulował i życzył wytrwałości w służbie lektora

Ks. Sebastian


Od soboty 07 listopada 2020 r. 

W  kościele w Targanicach może modlić się 30 osób, kaplica w Brzezince 10 osób. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

 1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
 2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;
 6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii; W naszej parafii: kościół w Targanicach 30 osób, kaplica w Brzezince 10 osób. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.
 7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;
 13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);
 14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele;

W tych trudnych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.


Wakacje z Bogiem

KOLONIA PARAFIALNA ROWY 2020

W ubiegłą niedzielę zakończyła się kolonia organizowana przez naszą Parafię. W kolonii wzięło udział 51 dzieci z naszej Parafii. Pragniemy serdecznie podziękować wspaniałej kadrze w składzie: pani Honorata Ogórek, pani Olga Wróbel Bryja oraz pan Bartłomiej Noga za poświęcony czas i bardzo dobrą opiekę nad kolonistami.. Podziękowania, także w stronę naszych wspaniałych dzieci, które wzięły udział w tegorocznej kolonii, za atmosferę, jaką stworzyli, dobry humor, zaangażowanie i miło spędzony czas. W Gablotce przed wyjściem z Kościoła znajdują się prace plastyczne, które wykonały dzieci podczas kolonii.

https://m.youtube.com/channel/UCeZ6GmGYwMHiMnmTAKoKIe

Dzień I Komunii Świętej

W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. – dzieci klas III ze szkoły podstawowej im. Św Jana Pawła II w Targanicach oraz Św. Antoniego z Brzezinki przystąpiły do I Komunii Świętej. Dzień wcześniej dzieci po raz pierwszy skorzystały z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył  ks. Proboszcz Dariusz Mależyna. Rodzicom dzieci komunijnych dziękujemy za piękną dekorację świątyni i zadbanie o czystość kościoła. Panu fotografowi za udostępnienie zdjęć z uroczystości. Fotoreportaż

Zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci I-komunijnych o świętość ich życia w trwającym Białym Tygodniu.

Ksiądz Sebastian


Oktawa Bożego Ciała

Serdeczne podziękowania za udział w procesjach oktawy Bożego Ciała. Dziękujemy asyście, służbie liturgicznej, niosącym baldachim, światło, dziewczynkom sypiącym kwiaty. Szczególnie gorące podziękowanie dla rodziców, za prowadzenie dzieci podczas procesji. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia procesji składamy Bóg zapłać.


Boże Ciało w Afryce

Ojciec Bartłomiej Kurzyniec również łączył się z nami duchowo w tym czasie. Przesyła filmiki, w których zobaczymy procesje z ,,Bożym Ciałem więcej…..


Pozdrowienia od dzieci z Afryki z okazji międzynarodowego Dnia dziecka

Misyjne Pozdrowienia

O. Bartłomiej Kurzyniec: ,,Na odpust Nawiedzenia Matki Bożej w Targanicach, życzę wam ks. Proboszczu Dariuszu, Ks. Wikariuszu Sebastianie i Wam Bracia i Siostry, Dzieci i Młodzieży z mojej rodzinnej parafii Targanice, by Matka w ikonie Nawiedzenia była przykładem i wzorem naszych nawiedzeń i spotkań z drugim człowiekiem. Byśmy jak Ona nieśli Jezusa w życie drugiego człowieka, stwarzali religijne przeżycie i wnosili nowość. Duchowo nawiedzam mój i wasz kościół w dniu odpustu i razem z Wami przyjmuję Dary Ducha Świętego na Zielone Świątki”

Więcej…


„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo…
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

/Jan Paweł II/

W hołdzie Janowi Pawłowi II- Patronowi naszej szkoły w 100 rocznicę Jego urodzinuczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach

Hymn ” Nie zastąpi Ciebie nikt” – słowa: Marek Dutkiewicz
muzyka: Romuald Lipko

Wykonawcy: Weronika Wojewodzic kl. III a, Agata Jaworowska kl. V c, Marlena Jurczak kl. V c, Oliwia Romik kl. V c, Anita Mrzygłód kl. VI a, Zuzanna Borgosz kl. VII a, Julia Iskierka kl. VII a, Elżbieta Walczak kl. VIII a
Nagranie online: pod kierunkiem: mgr Izabeli Lachendro, mgr Piotra Lachendro.

https://www.facebook.com/watch/?v=289065598787229

REKOLEKCJE OAZY MŁODZIEŻY

84275728_1046806482378956_3835934200859459584_n

* W ferie młodzież oazowa wraz z ks. Sebastianem pojechała do ośrodka rekolekcyjno-rekreacyjnego na Śnieżnicy.
Był to wspaniały czas pełen modlitwy, poszukiwania Boga i wychwalania Go pieśniami.
Wspólne zabawy jeszcze mocniej nas zintegrowały, a śnieg, który zobaczyliśmy, wywołał w nas tyle radości, że cały ośrodek cieszył się razem z nami.

” Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne, kochasz mnie po prostu jestem Twoim skarbem. „

* Z tego miejsca dziękujemy wszystkim parafianom, którzy podczas świątecznego kiermaszu pomogli nam finansowo.
Dziękujemy także księdzu Sebastianowi Otworowskiemu za swoje świadectwo wiary, poświęcony czas i serce oraz liczne wędrówki do kaplicy

Chwała Panu !

Fotorelacja


06.01.2020r.

Orszak Trzech Króli   w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Targanicach

Fotorelacja z Orszaku